اين هفته اصلا هفته خسته کننده ای نبود . برعکس خيلی هم متنوع بود و کلی هم خوش گذشت! ولی من خيلی خسته شدم ... خيلی بشتر از اون چيزی که بايد... نميدونم چرا اين قدر تو اين هفته خسته بودم حتی اين آخريا فکر کردم نکنه يه مرضی چيزی گرفته باشم! مثلا MS
اما مامانم ميگمه واسه اينه که سه ماه پشتت باد خورده! چی بگم والا! الان هم اين قدر چشمام درد ميکنه که نگو! مثل اون موقعهايی که تب ميکنم ولی الان تب ندارم که!
اين استادای بی شخصيت بی فرهنگ بی کلاس هم که همشون شروع کردن به درس دادن! راستی ديدين گفتم من شانس ندارم تو زندگی! رفتم سر کلاس امواج به خيال اين که استادش دوست عمومه و خلاصه حال به حولی! که يهو ديدم يه هندونه ای قل خورد اومد تو کلاس! اين هندونه بيسواد خيلی هم آدم بی مزه ای بود و هر وقت ميخنديد عين شخصيت های بد جنس کارتون های والت ديسنی تمام ۳۶ تا دندونش معلوم ميشد! جناب آقای هندونه فرمودند که دوست عموی من چون وقت نداشته بياد اين واحد رو تدريس کنه اونو به جای خودش فرستاده! بعدش هم شروع کرد عين احمق ها به درس دادن! فرض کنيد يه استادی بياد سر يه کلاسی که همه توش يا سال سومند يا سال چهارم بعدش بگه : خب بچه ها ببينم کدوماتون خطتون بهتره! بعدش هم شروع کرد عين معلم های پيش دبستانی به درس پرسيدن! به من گفت بگو ببينم نقطه تعادل تو حرکت نوسانی کجاست؟ منم گفتم وسط مسير حرکت! واقعا نميدونم همچين جمله احمقانه ای چه جوری از دهن می پريد بيرون! خلاصه اين که بعد از انديشه ها و تفکرات فراوان با بچه ها به اين نتيجه رسيديم که بهتره اين واحد رو حذف کنيم و جاش مکانيک سيالات بگيريم! بديش اين جاست که اين استاد مکانيک سيالات از اوناست که ميبره پای تخته! و من اصلا آبم با اين اساتيد تو يه جوب نمي ره! يعنی يه جورايی ازشون ميترسم! خلاصه اين که جونم واستون بگه گند زده شد به همه چی! هم مجبور شدم با استاد لولوخرخره بدجنس واحد بگيرم هم برنامه هفتگی ام خيلی خراب شد هم اينکه امتحانام پشت سر هم افتاد
سه شنبه نجمه يه مهمون داشت! يه مهمون که ارواح شيکمش خيلی کوانتوم دوست داشت!( آره جون عمه اش!) و اومده بود که مثلا از کلاس کوانتوم ما فيض ببره ولی نجمه رو اغفال کرد و مجبورش کرد که سنگر علم و دانش رو ترک کنه و کوانتوم رو دو در کنه! اين نجمه هم که فقط زبونش واسه ماها درازه! جلوی طرف کم آورده بود اساسی! اونم تا تونست نجمه رو ضايع کرد! اين قضيه جريانش خيلی درازه شايد يه روزی کامل واستون تعريف کردم فعلا برای اين پست بسه!