در ۲ دی ۱۳۶۲ من چشم به جهان گشودم ....

پس :

امروز تولد منه ؛ بايد که شادی بکنم

تولدم باشد مبارک!

 

اين خورشيد زنگي منه كه طلوع كرده!

 

پ.ن : غزاله جون تولدت مبارک!