امتحانا تموم شد ... مثل همه چيزای ديگه که توی دنياست و بالاخره يه روزی تموم ميشه ... چه شاد ؛ چه غمگين ... چه تلخ ؛ چه شيرين ... بالاخره تموم ميشه ....

و بعد از هر تموم شدنی يه شروع شدنی هست ... مگه نه؟!