رويای نيمه شب تابستان...

چند شب پيش فكر ميكنم ساعت نزديك سه نصفه شب بود يه صداي عجيب منو از خواب بيدار كرد. البته صدا خيلي ضعيف بود . خودم هم از اين كه اين صدا منو از خواب پرونده بود تعجب كردم . يه صدايي بود خيلي ضعيف و ظريف مثل بهم خوردن چند ورق كاغذ يا خش خش ضعيف يه نايلون .
نميدونستم صدا از اتاق منه يا از توي بالكن آخه پنجره اتاقم باز بود و البته از ترس سوسك توري رو هم كشيده بودم!
رفتم كنار پنجره و خوب گوش دادم . صدا از بالكن ميومد ولي خيلي نزديك به پنجره من بود خيلي نزديك .....
صداي چي ميتونست باشه وقتي كه هيچ نايلون يا كاغذي توي بالكن نبود و هيچ بادي هم نمي وزيد تا از گرماي خفه كننده يه شب تابستوني چيزي كم كنه .
فكر كردم اين حتما چيزي شبيه صداي بال بال زدن يه حشره ست و از اين كه يه توري ما رو از هم جدا ميكرد كلي خوشحال شدم!
همين جوري كه توي تختم دراز كشيده بودم مثل همه وقتايي كه تنهام و كاري ندارم خيال پردازيم گل كرد و فكر كردم اگه اين صدا مال يه پري كوچولو باشه كه بين شاخ وبرگ گلدونم گير كرده باشه چي ميشه!
بعدش من با وجود اين كه ترسيدم دستم رو دراز ميكنم و اونو برميدارم . اون پري كوچولو كه تو كف دست من جا ميشه عين يه كرم شب تاب ميدرخشه و بال هاي شفاف و جادوييش رو تكون ميده و به من ميگه ميتونه همه ارزو هاي منو برآورده كنه!
خب من ازش چي بايد ميخواستم؟! اون شب به آرزوهاي زيادي فكر كردم . و تو همين فكرا بودم كه خوابم برد
حالا فكر ميكنم كه آرزوهاي اون شبم چقدر احمقانه بوده چون هيچ كدوم اونقدرا مهم و هيجان انگيز و دست نيافتني نبوده كه از يه پري بخوام برآورده ش كنه .
الان ميدونم اگه يه پري ببينم و ازم بخواد كه يه آرزو بكنم چي بايد بگم. حتما بهش ميگم دلم ميخواد در قيد مكان و زمان نباشم يعني هر وقت دلم خواست هر جا و توي هر تاريخي كه دوست دارم حضور داشته باشم. والبته هر وقت هم كه دلم خواست نا مرئي بشم! خيلي هيجان انگيزه مگه نه؟! سفر به سرزمين هاي ناشناخته و سرك كشيدن به جا هايي كه اگه مرئي باشي برات دست نيافتني باشه.
خب آرزوي من همينه! فقط مشكلش يه پريه كه بايد از يه جايي گيرش بيارم ديگه!
راستي چند روز پيش هم تولد دوستم نجمه بوده . به من گفت آخه تو خجالت نميكشي تو وبلاگت تولد منو تبريك نميگي؟! يه وبلاگ هم زده كه گفته براش تبليغ كنم . حالا ديگه ميشه جدي جدي گفت بلفي و لي لي بيت از هم طلاق گرفتن! خب ديگه پاشين برين ببينين اين بلفي اسبق حرف حسابش چيه!

/ 0 نظر / 4 بازدید