تغییر مسیر

دیروز، بعد از ماهها انتظار اعصاب خرد کن، بر من مسجل شد که اون سازمانی که براش آزمون داده بودم و شک داشتم که نفر اصلی هستم یا ذخیره، اصلی هستم و به زودی دعوت به کار می شم. از امور کارکنان به من زنگ زدن تا برم برای آزمایشات عدم اعتیاد و سوپیشینه و گفتند که نهایتاً تا اوایل ماه آینده، برای شروع به کار به من زنگ می زنن. باوجود اینکه همیشه دلم می خواست از سازمان فعلیم بیرون بیام و کلی دعا و نذر و نیاز کرده بودم که اینجا قبول بشم، حالا که در آستانه جدایی از سازمانمون هستم، دچار شک و دودلی شدم.

توی سازمان جدید چه چیزی انتظارم رو می کشه؟ رئیسم آدم خوبیه؟ همکارهام چه جور آدمایی هستن؟ کارم رو دوست خواهم داشت؟ صفر کیلومتر شدن، اونم بعد از 5 سال سابقه کار چه حسی داره؟ این میزی که دو سال و نیم پشتش نشستم بعد از من به کی می رسه؟ همکارام دلشون برای من تنگ می شه یا خیلی زود فراموشم می کنن؟

البته وقتی فکر می کنم که از دست یک سری کارهای روتین و مزخرف و بی فایده این دفتر، علی الخصوص گزارش ماهانه راحت می شم، دیگه وقتی منشی مون می ره استعلاجی یا بدتر از اون مرخصی زایمان، من نیستم که جور کش دفترمون باشم، اینکه دیگه آقای کارشناس همکارم که به دلیل مجهولی چندین ماهه برام توی قیافه است رو نمی بینم، اینکه همین آقای همکار بعد از شنیدن خبر رفتنم از شدت حسادت می ترکه و پخش زمین می شه، اینکه از اینهمه نامه زدنهای چرت و پرت و با فرمت یکسان راحت می شم، و اینکه دیگه توی دفتری که معلوم نیست حدود وظیفه هرکسی چیه کار نمی کنم خیلی خیلی خوشحالم. امروز شایعه ای شنیدم که قراره از سال دیگه همه نیروهای قراردادی سازمان، تبدیل وضعیت به شرکتی بشن ( شایعهای که با توجه به سیاستهای دولت چندان هم دور از انتظار نیست) به این نتیجه رسیدم که اگر اینطور بشه من واقعا جستم!

به هر حال امیدوارم این تغییر مسیر شغلی برای من خیر و برکت داشته باشه.

/ 1 نظر / 4 بازدید
ساسا

خیلی عالیه. مبارک باشه. راستش منم داره حسودیم میشه.[متفکر] دیگه شک و تردید نداره که دختر [چشمک]