دعا

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بیخبر نمی‌پذیرد.

پیامبر اکرم

 

/ 0 نظر / 20 بازدید