وقتی تغییر، آرام آرام در زندگی ما سرک می کشد

این روزها هیچ کاری نمی کنم. به معنای واقعی کلمه هیچ کاری نمی کنم. نه زبان می خونم. نه یادگیری نرم افزارها رو ادامه می دم. نه کتاب و مجله می خونم. نه روزنامه بازارکار می گیرم. نه دنبال کاری که با دوستم شروع کردم هستم. نه به شرکتی که مصاحبه اش رو قبول شدم اما هنوز بهم زنگ نزدن گیر می دم. و نه حتی برای موافقت نکردن احمقانه مدیرعامل با درخواست ارتقا شغلی حرص می خورم. کلی هم فید نخونده دارم. و یک خروار برنامه ریزی های عملی نشده ماه آبان.

من این روزها فقط هستم... فقط هستم و تغییر به آرامی در زندگی من سرک می کشد.

/ 0 نظر / 19 بازدید