سکوت ...

سکوت ...

برای کسی که منتظر جوابه از صد تا فحش هم بد تره ...

سکوت يه علامت سوال بزرگه ... و تو هميشه از خودت میپرسی چرا ؟

از خودت میپرسی :

چرا

کسی که روزی از بهترين دوستات بوده و تو هم دوست خوبی براش بودی امروز بدون هيچ دليلی ترکت ميکنه ...

چرا

وقتی بهش زنگ ميزنی تا از زبون خودش دليلش رو بشنوی قطع ميکنه ...

چرا

از تو فرار ميکنه ؟

چرا

سکوت ميکنه؟

و تو از خودت میپرسی :

مگه ميشه؟ مگه ميشه کسی که از بهترين دوستات بوده و تو هم براش دوست خوبی بودی حاضر نشه ديگه حتی يه کلمه باهات حرف بزنه ...

مگه ميشه به همين راحتی همه چيز رو فراموش کرد؟

خب اگر من اين قدر غير قابل تحملم و تو اين قدر ناراحت ..خب ميرفتی ... ولی قبلش بهم ميگفتی که آخه مگه من چی کار کردم که اين قدر از من بدت مياد؟

اصلا همه اينا به جهنم ...

يعنی ارزش

خداحافظی هم نداشتم؟!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید