...


توی شب کوچه های ترس و پرسه
منو پيدا کن از اندوه آواز
کنار مرگ خاموش کبوتر
منو پيدا کن از رويای پرواز .......


همين!23.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید