میلاد مولود کعبه گرامی باد

دل هرچه نظر به وسعت عالم تافت

جز نور تو در عرصه آفاق نیافت

هنگام نهادن قدم بر سر خاک

دیوار حرم به احترام تو شکافت

میلاد با سعادت امام علی(ع) و روز پدر بر تمامی مسلمانان علی الخصوص پدرهای نازنین این سرزمین مبارک باد.

/ 3 نظر / 4 بازدید
هشت الهفت

روز مردان مبارک.........از طرف زنان....[نیشخند]

مژگان

چه عجب یه دستی به سر وروی اینجا کشیدی[قلب]