برای تو...

هفته پیش چه اتفاق شگفت انگیزی بین من و تو افتاد! جسارت من، یک سوال، پیدا کردن تو بعد از 15 ماه، هجوم خاطرات و ... و لغزیدن تو! لغزیدن تو دربرابر نگاه ناباور من! واقعا چرا؟

امیدوارم که از این به بعد به جای لغزیدن، محکم سر جای خودت بایستی و مشکلاتت رو حل کنی. فکر می کنم که این روزها تو بیشتر از همه به دعا احتیاج داری...

/ 2 نظر / 4 بازدید
بانوی فروردین

[لبخند]

زهره

خب اینم که به من ربطی نداره!! چی بگم!! [نیشخند]