تا به حال شده که .........
تا به حال شده که يه کاری رو خيلی دوست داشته باشين ياد بگيرين...... مثلا از خيلی وقت پيشاااااا هميشه دلتون ميخواسته اون کارو بلد باشين .... ولی وقتی که بعد نود و بوقی آرزو به دلی موقعيتش جور ميشه و ميرين دنبالش بفهمين که ذره ای در اون کار استعداد ندارين؟! 31.gif حالا بماااند که اون کار چی بيد! 04.gif البته واضح و مبرهن است که خواستن توانستن است! 22.gif ولی خب بالاخره هر کاری يه iq خاصی رو می طلبه که در وجود هر کسی پيدا نميشه!
از بد روزگار ما هم به کاری علاقه داريم که همه خلايق خدا اعم از اره و اوره و شمسی کوره استعدادشون در اون کار از ما بيشتر بيد! 17.gif
و در چنين موقعيتی که حسابی خورده تو حالتون به جای اينکه يه نفر هم تشويقتون کنه هميشه به عنوان سمبل بی استعدادی در اين کار به ملت معرفی ميشيد!
و از طرف ديگه خيل عظيمی هم منتظرند تا نتايج درخشان و ثمره تلاش شما رو مشاهده کنن!
ميدونم که همتون الان اين شکلی 33.gif شدين و دارين فکر ميکنين که اين چه کاريه و چه علاقه ايه که اين همه بلای آسمانی توشه! خب به شما مربوط نيست که اون کار چيه! 18.gif مهم اينه که تا به حال نشده بود من دست به انجام يه کاری بزنم .... و اتفاقا کمر همت هم بهش ببندم ! و اين جوری ضايع بشم و از شمال و جنوب و مشرق و مغرب بد بيارم!
ولی واقعا من موندم! يعنی تو اين کار بی استعداد تر از من وجود نداره؟!
الان که داشتم بر ميگشتم خونه حسابی تو فکر اين قضيه بودم! همين طوری که داشتم فکر ميکردم يهو پام ليز خورد و خوردم زمين!
15.gif تازه الان هم سر زانوم زخم شده! 02.gif به خودم گفتم : اااااه حواستو جمع کن دختر! 14.gif و همين جوری که به جمع کردن حواسم فکر ميکردم داشتم از وسط خيابون هم رد ميشدم اولش که شروع کردم به رد شدن از وسط خيابون چراغ قرمز بود و ماشينا وايساده بودن ....... همين که دو تا قدم ور داشتم چراغ سبز شد و ماشينا حرکت کردن! خب فکر ميکنين من چی کار کردم؟! 06.gif اين قدر که فکرم مشغول فحش دادن به خودم بود که همون جا از وسط خيابون برگشتم تو پياده رو! 18.gif اگه شما يه وقت ببينين که يه نفر اين حرکت رو داره وسط خيابون انجام ميده فکر نميکنين که دختره احتمالا ديوونه است؟!34.gif
بعدش به راهم ادامه دادم ولی همين جوری فکرم مشغول بود! يه دو دفعه ای هم داشتم ميرفتم زير ماشين! آخر سر هم چترم رو کردم تو چشم يه آقاهه! اون آقا هم يه نگاهی به من کرد که از صد تا فحش بد تر بود! اما من توی دلم به جای اين که از کرده خودم پشيمون باشم گفتم : اه چترم چشمی شد! 26.gif
خلاصه اين که حسابی از اين بی استعدادی خودم به تنگ اومدم! يعنی ميشه يه ذره اين iq خفته من بيدار بشه؟! 20.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید