انگيزه!

ديروز که نتونستم برم تو وبلاگم فکر کردم برای هميشه اونو از دست دادم
ميخواستم يکی ديگه درست کنم ولی ديدم هيچ انگيزه ای ندارم
وقتی وبلاگم درست شد تصميم گرفتم ولش کنم
ولی دلم نيومد!

/ 0 نظر / 5 بازدید