یا امام غریب

بازهم تاسوعا و عاشورا ...

آدم های سیاه پوش... مجالس عزاداری... دسته های سینه زنی و زنجیرزنی... مداحی و سخنرانی ... دیگ های غذای نذری ... لرزیدن دل ها... جاری شدن اشک ها...

اما من فکر می کنم که با وجود همه این ها، بازهم امام حسین غریب است. چون اکثر ما ظاهربین هستیم. فقط چسبیدیم به جنبه تراژدی روز عاشورا. تفکر امام حسین، آرمان امام حسین، شخصیت امام حسین، راه امام حسین، قیام امام حسین و... برای ما ناشناخته است. برای همین، با وجود این همه عاشق، بازهم امام حسین غریب است.

پ.ن: چقدر خوبه که عزاداری هامون همراه با آگاهی باشه.

/ 0 نظر / 4 بازدید