ياد تابستون پارسال بخير! 07.gif دوتا عروسی پشت سر هم هر دو هم تو يه هفته! يکی عروسی خاله ام يکی هم عروسی پسر عمه ام.
عروسی پسر عمه ام زياد به ما مربوط نبود ولی خاله ام...........
تمام تابستون تو فکر جور کردن سور و سات عروسی بوديم! 13.gif
همش فکر ميکرديم لباسمون چه شکلی باشه موهامون چه شکلی باشه و از اين جور فکرا که هميشه در اين جور مواقع تو سر خانوما ميگذره!30.gif
خلاصه اين که تابستون پارسال حسابی عروسی بارون بوديم 05.gif کلی حال داد!
ولی دقيقا برعکس تابستون پارسال تابستون امسال .......
ديگه نميخوام بقيه اش رو تعريف کنم چون اين چيزا تعريف کردن نداره!
ناشکری هم نميکنم چون ميدونم اين چيزا هم جزئی از زندگيه
تازه تابستون امسال همش هم بد نبود بالاخره یه چيزای خوبی هم توش بود!
05.gif يه چيزای خوبی که بايد به خاطر اونا از خدا تشکر کرد!

/ 0 نظر / 6 بازدید